e-mail: biuro@hax-serwis.pl
tel./faks:+48 32 430 97 85

Zintegrowany System Precyzyjnej Oceny Nawierzchni – ZiSPON

Urządzenie ZiSPON składa się z sześciu głównych systemów pomiarowych, które skonstruowano na potrzeby realizacji precyzyjnej diagnostyki w zakresie oceny nośności i identyfikacji parametrów konstrukcji nawierzchni jezdni. Na moduły technologii ZiSPON składają się:

  1. Moduł do oznaczania wartości ugięć nawierzchni pod obciążeniem impulsowym (rozwiązanie analogiczne do urządzeń typu FWD/HWD, ang. Falling Weight Deflectometer / Heavy Weight Deflectometer).
  2. Moduł do testów sejsmicznych nawierzchni (moduł SPA, ang. Seismic Pavement Analyzer).
  3. Moduł do prześwietleń georadarowych realizowanych wzdłuż i w poprzek osi nawierzchni pasa ruchu. Konstrukcję modułu oparto na koncepcji wieloantenowego śledzenia sygnałów fal elektromagnetycznych w układzie warstwowym nawierzchni.
  4. Moduł lokalizacji geoprzestrzennej oparty na rozwiązaniu firmy SWIFT Navigation znanym jako „ang. Piksi Space GNSS Module”.
  5. Moduł do analizy rozkładu temperatury w nawierzchni (moduł „Termo”).
  6. Moduł informatyczny.

Zintegrowany system badań, łączy metody pomiarów wykorzystujących zarówno fale mechaniczne, fale elektromagnetyczne jak i lokalizację geoprzestrzenną.