e-mail: biuro@hax-serwis.pl
tel./faks:+48 32 430 97 85

Dział (B+R)

Biorąc pod uwagę warunki i wymagania nowoczesnej gospodarki oraz dążenie do osiągnięcia jak najlepszych efektów produkcji własnej oraz współpracy z wciąż pozyskiwanymi kontrahentami, innowacyjność oparta na działaniach badawczo – rozwojowych jest głównym priorytetem
i motywem działalności.

Działalność B+R realizowana jest w firmie zarówno na jej potrzeby wewnętrzne jak
i zewnętrzne wynikające z rosnących potrzeb klientów oraz zmieniających się wymogów rynku,
w tym regulacji prawnych. Polega na opracowywaniu i wdrażaniu w ramach projektów nowych technologii i produktów, a także rozwoju i znaczącym ulepszaniu dotychczasowych produktów oraz usług w firmie.

Innowacyjna działalność związana jest przede wszystkim z nowoczesnym i wyspecjalizowanym procesem produkcji oraz poprzedzającymi go badaniami.

Proces badawczy jest bardzo istotnym elementem całego procesu produkcyjnego.
Ze względu bowiem na charakter produkcji – związany z koniecznością stałego wypracowywania zindywidualizowanych pod potrzeby klientów formuł technologii wytwarzania i użytkowania nawierzchni – proces badawczy służy oferowaniu lepszych, bardziej zaawansowanych technologicznie czy konkurencyjnych rozwiązań wytwarzanych maszyn i urządzeń na rynku.

Zasoby Techniczne, nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowana kadra, pozwalają nam na kompleksową realizację działalności badawczo-rozwojowej w zakresie: