e-mail: biuro@hax-serwis.pl
tel./faks:+48 32 430 97 85

Moduł akwizycji OrtoFotoSkan

Moduł akwizycji, przetwarzania i wizualizacji cech geometrycznych powierzchni jezdni i dróg startowych – OrtoFotoSkan

W odniesieniu do cech eksploatacyjnych nawierzchni dróg publicznych i lotniskowych, jednym z aspektów stanu technicznego nawierzchni są jej cechy geometryczne. Dokumenty prawne, które regulują rynek cyklicznej kontroli jakości nawierzchni wymagają od zarządców, aby wszystkie elementy funkcjonalne lotnisk czy sieci dróg publicznych podlegały określonym standardom utrzymania. W takie podejście wpisuje się seria urządzeń CSR, które za sprawą koncepcji zabudowy modułowej są rozwijane pod kątem specyficznych potrzeb zespołów pomiarowych, które są filarem każdego systemu utrzymania dróg i lotnisk. Nasza firma we współpracy z Politechniką Poznańską prezentują moduł OrtoFotoSkan, który wkroczył w fazę ostatnich prac programistycznych. Moduł, przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji powstał w celu budowy przestrzeni danych ułatwiających zarządcom podejmowanie decyzji remontowych. Moduł OrtoFotoSkan stanowi zintegrowany system, który łączy zalety skanowania laserowego i ortofoto rejestracji. Wynikiem jest kompleksowy trójwymiarowy model powierzchni jezdni z atrybutami typu: równość podłużna, nierówności poprzeczne, głębokość kolein, pochylenia, stan powierzchni, powierzchnia spękań, potencjał degradacji, profil nawierzchni do ocen nośności, wstążkowe obrazy powierzchni.