e-mail: biuro@hax-serwis.pl
tel./faks:+48 32 430 97 85

Continuous Skid Resistance device

Urządzenie CSR zostało zaprojektowane i wykonane z myślą o kontroli parametrów nawierzchni odpowiadających za bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Rozwiązanie przystosowano do realizacji pomiarów symulujących warunki procesu hamowania pojazdem, na nawierzchniach mokrych lub suchych. Urządzenie pomiarowe wyposażono
w zaawansowany układ hydrauliczno-elektroniczny zamontowany w pojeździe, który umożliwia wiarygodny pomiar na nierównych nawierzchniach i nawierzchniach o dowolnym pochyleniu podłużnym niwelety w różnych warunkach pogodowych i temperaturowych bez konieczności wprowadzania korekt kalibracyjnych co wpływa na szybkość i dokładność wykonywania przejazdów pomiarowych urządzeniem CSR. Pojazd wyposażony jest we własny zbiornik na wodę, który pozwala na pomiar o długości do 8 km oraz nowoczesny system podawania i kontroli ilości wody pod koło pomiarowe w celu uzyskania filmu wodnego o grubości 1 mm. Zastosowano nowatorskie rozwiązanie automatycznej kontroli
i regulacji docisku koła pomiarowego. Wszystkie te innowacje i wdrożenia pozwoliły na uzyskanie bardzo wysokiej powtarzalności wyników badan co zostało potwierdzone przeprowadzonymi całorocznymi badaniami porównawczymi z ITWL(Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych) oraz zaaprobowanych przez ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego). Rezultaty pomiarów można śledzić na bieżąco, a zapisane na dysku wartości przedstawione są w formie raportu końcowego i wykresu. Ponadto wszystkie te informacje mogą być wysyłane za pomocą sieci Wifi lub GSM na wskazany adres e-mail.

Urządzenie posiada również system pozycjonowania GPS.

Wszystkie wyniki i wykresy są archiwizowane na dysku komputera urządzenia.

Intuicyjne, innowacyjne oprogramowanie pozwala na zminimalizowanie błędów operatora co skutkuje prawidłowo wykonanymi pomiarami a tym samym poprawia bezpieczeństwo statków powietrznych.

Możliwość zabudowy urządzenia CSR na pojeździe o napędzie elektrycznym lub spalinowym.

Urządzenia CSR zostały dostarczone dla Wojska Polskiego, gdzie wspomagają proces zarządzania bezpieczeństwem ruchu statków powietrznych na wszystkich lotniskach wojskowych.