e-mail: biuro@hax-serwis.pl
tel./faks:+48 32 430 97 85

Ogłoszenia o postępowaniu

05.04.2017

Firma HAX WARIAS DARIUSZ w ramach planowanego składania wniosku pt. “Wspomaganie zarzadzania bezpieczeństwem ruchu na nawierzchniach infrastruktury lotniskowej i drogowej” w ramach Działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” finansowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym:

Przedłożenia oferty cenowej na opracowanie założeń podanych w treści zapytania i możliwość podjęcia współpracy przy realizacji projektu w ramach składanego wniosku.

Zapytanie nr 8

Tytuł zapytania: Przedłożenia oferty cenowej na wynajem powierzchni laboratoryjnej wraz z wyposażeniem w hali przemysłowej na potrzeby opracowania i wykonania elementów zaplecza stacji pomiarowo-diagnostycznej.

22.02.2017

Firma HAX WARIAS DARIUSZ w ramach planowanego składania wniosku pt.

“Wspomaganie zarzadzania bezpieczeństwem ruchu na nawierzchniach infrastruktury lotniskowej i drogowej” w ramach Działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” finansowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym:

Przedłożenia oferty cenowej na opracowanie założeń podanych w treści zapytania i możliwość podjęcia współpracy przy realizacji projektu w ramach składanego wniosku.

Zapytanie nr 1

Tytuł zapytania: Opracowanie systemu akwizycji, wizualizacji i archiwizacji wyników mobilnej inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni infrastruktury lotniskowej w ramach składanego wniosku z Działania 1.1, “Projekty B+R przedsiębiorstw” POIR, współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.

Zapytanie nr 2

Tytuł zapytania: Przedłożenie oferty cenowej na udział instytucji naukowej w wykonaniu projektu, budowie i testach czujnika oblodzenia nawierzchni i w działalności interdyscyplinarnej przy budowie opony.

Zapytanie nr 3

Tytuł zapytania: Przedłożenie oferty cenowej na udział instytucji naukowej w badaniach nad urządzeniem związanym z ocena stanu technicznego nawierzchni drogowo – lotniskowych.

Zapytanie nr 4

Tytuł zapytania: Przedłożenie oferty cenowej na współprace przy technologii badania ciśnienia i temperatury w kole pomiarowym do oznaczania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni, z wykorzystaniem gazów.

Zapytanie nr 5

Tytuł zapytania: Przedłożenie oferty cenowej na udział instytucji naukowej w projekcie kompletnego zaplecza diagnostyczno-pomiarowego do oznaczania cech nawierzchni związanych z właściwościami przeciwpoślizgowymi nawierzchni.

Zapytanie nr 6

Tytuł zapytania: Przedłożenie oferty cenowej na wynajem powierzchni laboratoryjnej na terenie lotniska w celu wykonania badan związanych z ocena stanu technicznego nawierzchni lotniskowych.

Zapytanie nr 7

Tytul zapytania: Przedłożenie oferty cenowej na opracowanie materiału i modeli opon do koła pomiarowego w urządzeniach mobilnych do oznaczania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni.

29.12.2016

Ogłoszenie

Firma HAX WARIAS DARIUSZ oświadcza, iż została podjęta decyzja o nie składaniu wniosku o dofinansowanie projektu do aktualnego konkursu w ramach Działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” finansowanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że został opublikowany harmonogram konkursów na 2017 rok: http://www.poir.gov.pl/media/29922/harmonogram_I_wersja_2017.pdf zgodnie z którym Firma HAX przystąpi w ramach tzw. “Szybkiej ścieżki” do ponownego złożenia wniosku w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

24.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie

Firma HAX WARIAS DARIUSZ w ramach planowanego składania wniosku pt. “Zaawansowane wspomaganie zarzadzania bezpieczeństwem ruchu na drogach infrastruktury lotniskowej” w ramach Działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” finansowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym:

Przedłożenia oferty cenowej na opracowanie założeń podanych w treści zapytania i możliwość podjęcia współpracy przy realizacji projektu w ramach składanego wniosku.

02.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przedłożenia oferty cenowej celem wykonanie “Prototypu georadaru” na potrzeby budowy innowacyjnej wersji urządzenia do oznaczania czaszy ugięć nawierzchni wywołanych obciążeniem dynamicznym.

29.06.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przedłożenia oferty cenowej celem zakupu “Frezarki uniwersalnej sterowanej numerycznie FNE 40” na potrzeby budowy innowacyjnej wersji urządzenia do oznaczania czaszy ugięć nawierzchni wywołanych obciążeniem dynamicznym.

06.05.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym składaniem wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zwracamy się do Państwa z zapytaniem w zakresie możliwości podjęcia współpracy przy realizacji składanego wniosku.

22.12.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przedłożenia oferty cenowej celem zakupu “Urządzenia mobilnego” na potrzeby budowy innowacyjnej wersji urządzenia do oznaczania czaszy ugięć nawierzchni wywołanych obciążeniem dynamicznym.