Ogłoszenia o postępowaniu

05.04.2017

Firma HAX WARIAS DARIUSZ w ramach planowanego skladania wniosku pt.
“Wspomaganie zarzadzania bezpieczenstwem ruchu na nawierzchniach infrastruktury lotniskowej i drogowej”
w ramach Dzialania 1.1 “Projekty B+R przedsiebiorstw” finansowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, zwraca sie z zapytaniem ofertowym, dotyczacym:
Przedlozenia oferty cenowej na opracowanie zalozen podanych w tresci zapytania i mozliwosc podjecia wspolpracy przy realizacji projektu w ramach skladanego wniosku.

Zapytanie nr 8

Tytul zapytania: Przedlozenia oferty cenowej na wynajem powierzchni laboratoryjnej wraz z wyposazeniem w hali przemyslowej na potrzeby opracowania i wykonania elementow zaplecza stacji pomiarowo-diagnostycznej.

Pobierz:

STRONA 1
STRONA 2
STRONA 3
STRONA 4
STRONA 5
STRONA 6

22.02.2017

Firma HAX WARIAS DARIUSZ w ramach planowanego skladania wniosku pt.
“Wspomaganie zarzadzania bezpieczenstwem ruchu na nawierzchniach infrastruktury lotniskowej i drogowej” w ramach Dzialania 1.1 “Projekty B+R przedsiebiorstw” finansowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, zwraca sie z zapytaniem ofertowym, dotyczacym:
Przedlozenia oferty cenowej na opracowanie zalozen podanych w tresci zapytania i mozliwosc podjecia wspolpracy przy realizacji projektu w ramach skladanego wniosku.

Zapytanie nr 1

Tytul zapytania: Opracowanie systemu akwizycji, wizualizacji i archiwizacji wynikow mobilnej inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni infrastruktury lotniskowej w ramach skladanego wniosku z Dzialania 1.1, “Projekty B+R przedsiebiorstw” POIR, wspolfinansowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

Pobierz:

STRONA 1
STRONA 2
STRONA 3
STRONA 4
STRONA 5
STRONA 6
STRONA 7
STRONA 8
STRONA 9

Zapytanie nr 2

Tytul zapytania: Przedlozenie oferty cenowej na udzial instytucji naukowej w wykonaniu projektu, budowie i testach czujnika oblodzenia nawierzchni i w dzialalnosci interdyscyplinarnej przy budowie opony.

Pobierz:

STRONA 1
STRONA 2
STRONA 3
STRONA 4
STRONA 5
STRONA 6
STRONA 7
STRONA 8

Zapytanie nr 3

Tytul zapytania: Przedlozenie oferty cenowej na udzial instytucji naukowej w badaniach nad urzadzeniem zwiazanym z ocena stanu technicznego nawierzchni drogowo – lotniskowych.

Pobierz:

STRONA 1
STRONA 2
STRONA 3
STRONA 4
STRONA 5
STRONA 6
STRONA 7
STRONA 8
STRONA 9

Zapytanie nr 4

Tytul zapytania: Przedlozenie oferty cenowej na wspolprace przy technologii badania cisnienia i temperatury w kole pomiarowym do oznaczania wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni, z wykorzystaniem gazow.

Pobierz:

STRONA 1
STRONA 2
STRONA 3
STRONA 4
STRONA 5
STRONA 6
STRONA 7

Zapytanie nr 5

Tytul zapytania: Przedlozenie oferty cenowej na udzial instytucji naukowej w projekcie kompletnego zaplecza diagnostyczno-pomiarowego do oznaczania cech nawierzchni zwiazanych z wlasciwosciami przeciwposlizgowymi nawierzchni.

Pobierz:

STRONA 1
STRONA 2
STRONA 3
STRONA 4
STRONA 5
STRONA 6
STRONA 7
STRONA 8
STRONA 9
STRONA 10
STRONA 11
STRONA 12
STRONA 13
STRONA 14

Zapytanie nr 6

Tytul zapytania: Przedlozenie oferty cenowej na wynajem powierzchni laboratoryjnej na terenie lotniska w celu wykonania badan zwiazanych z ocena stanu technicznego nawierzchni lotniskowych.

Pobierz:

STRONA 1
STRONA 2
STRONA 3
STRONA 4
STRONA 5
STRONA 6
STRONA 7
STRONA 8
STRONA 9
STRONA 10
STRONA 11
STRONA 12
STRONA 13
STRONA 14

Zapytanie nr 7

Tytul zapytania: Przedlozenie oferty cenowej na opracowanie materialu i modeli opon do kola pomiarowego w urzadzeniach mobilnych do oznaczania wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni.

Pobierz:

STRONA 1
STRONA 2
STRONA 3
STRONA 4
STRONA 5
STRONA 6
STRONA 7

Zalaczniki:

Zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 – Oswiadczenie o braku powiazan osobowych lub kapitalowych

Zalacznik nr 3 – Oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu

Zalacznik nr 4 – Wzor umowy warunkowej

STRONA 1
STRONA 2
STRONA 3

29.12.2016

Ogloszenie

Firma HAX WARIAS DARIUSZ oswiadcza, iz zostala podjeta decyzja o nie skladaniu wniosku o dofinansowanie projektu do aktualnego konkursu w ramach Dzialania 1.1 “Projekty B+R przedsiebiorstw” finansowanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.

Jednoczesnie pragniemy Panstwa poinformowac, ze zostal opublikowany harmonogram konkursow na 2017 rok: http://www.poir.gov.pl/media/29922/harmonogram_I_wersja_2017.pdf zgodnie z ktorym Firma HAX przystapi w ramach tzw. “Szybkiej sciezki” do ponownego zlozenia wniosku w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

24.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogloszenie

Firma HAX WARIAS DARIUSZ w ramach planowanego skladania wniosku pt. “Zaawansowane wspomaganie zarzadzania bezpieczenstwem ruchu na drogach infrastruktury lotniskowej” w ramach Dzialania 1.1 “Projekty B+R przedsiebiorstw” finansowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, zwraca sie z zapytaniem ofertowym, dotyczacym:

Przedlozenia oferty cenowej na opracowanie zalozen podanych w tresci zapytania i mozliwosc podjecia wspolpracy przy realizacji projektu w ramach skladanego wniosku.

Zalaczniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1 – Udzial w badaniach nad urzadzeniem CSR Instytucji Naukowo – Technicznej majacej doswiadczenie w lotnictwie

Zapytanie ofertowe nr 2 – Zakres zadan objetych grantem generuje potrzeby opracowania ponizszych zalozen: Udzial Instytucji Naukowej w wykonaniu projektu, budowy i testow czujnika temperatury oraz dzialalnosc interdyscyplinarna przy budowie opony

Zapytanie ofertowe nr 3 – Zakup i dostarczenie modulow systemu lokalizacji urzadzenia CSR

Zapytanie ofertowe nr 4 – Wykorzystanie technik cieplnych

Zapytanie ofertowe nr 5 – Projekt i wykonanie czujnika cisnienia i temperatury powietrza

Zapytanie ofertowe nr 6 – Udzial Instytucji Naukowej w wykonywaniu i analizie wynikow badan zwiazanych z ocena stanu technicznego nawierzchni drogowo – lotniskowych

Zapytanie ofertowe nr 7 – Badania kalibracyjno – testowe na lotniskach

Zapytanie ofertowe nr 8 – Wytworzenie i dostarczenie opony calkowicie gladkiej oraz rowkowanej

Zapytanie ofertowe nr 9 – Tworzenie Bazy Danych

02.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przedlozenia oferty cenowej celem wykonanie “Prototypu georadaru” na potrzeby budowy innowacyjnej wersji urzadzenia do oznaczania czaszy ugiec nawierzchni wywolanych obciazeniem dynamicznym.

Zalaczniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe – Budowa prototypu Georadaru

29.06.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przedlozenia oferty cenowej celem zakupu “Frezarki uniwersalnej sterowanej numerycznie FNE 40” na potrzeby budowy innowacyjnej wersji urzadzenia do oznaczania czaszy ugiec nawierzchni wywolanych obciazeniem dynamicznym.

Zalaczniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe – zakup frezarki

06.05.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwiazku z planowanym skladaniem wniosku aplikacyjnego w ramach Poddzialania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj, zwracamy sie do Panstwa z zapytaniem w zakresie mozliwosci podjecia wspolpracy przy realizacji skladanego wniosku.

Zalaczniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe poddzialania 1.1.1 05.2016

22.12.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przedlozenia oferty cenowej celem zakupu “Urzadzenia mobilnego” na potrzeby budowy innowacyjnej wersji urzadzenia do oznaczania czaszy ugiec nawierzchni wywolanych obciazeniem dynamicznym.

Zalaczniki do pobrania:

Formularz ofertowy – urzadzenie mobilne
Zapytanie ofertowe – urzadzenie mobilne

Komplet dokumentow w pliku .zip