Naprawy maszyn

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowych napraw maszyn i urządzeń hydraulicznych oraz poszczególnych podzespołów. Wykonujemy wytaczanie, tulejowanie otworów z możliwością dojazdu do klienta w różnego rodzaju maszynach, np.:

  • wózki widłowe,
  • wysięgniki,
  • lawety,
  • koparki,
  • koparko-ładowarki,
  • ładowarki,
  • HDS,  itp.

 

 

UWAGA!!! Po okresie 2 tygodni od poinformowania klienta : ustnie, mailowo lub  telefonicznie o możliwości odbioru naprawionego urządzenia, naliczona będzie opłata za przechowywanie urządzenia w wysokości od 10 zł netto(w zależności od wielkości urządzenia) za każdy dzień od dnia otrzymania informacji o możliwości jego odbioru.

W przypadku nieodebrania przedmiotu naprawy w terminie 90 dni od zawiadomienia, traktowane będzie jako jego porzucenie przez  Zlecającego z zamiarem wyzbycia się  w rozumieniu art 180 k.c. i przechodzi na własność firmy

Wskazane powyżej oświadczenie nie wyłącza uprawnienia do ubiegania się o zapłatę wynagrodzenia za wykonaną usługę/ pracę”.